A hónap műtárgya

A Kisfaludy Sándor Emlékház, mintegy virtuális kiállításként, havonta bemutat egy izgalmas, érdekes tárgyat a gyűjteményeiből. A sorozattal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi érték, gyöngyszem, megbújó szépség található az Emlékház falai között. Első különlegességünk természetesen Kisfaludy Sándorhoz kötődik.

Kisfaludy Sándor és a „Könyvbéli virágok” – Hermann Zoltán azonos című tanulmánya alapján

A Kisfaludy emlékszoba vitrinszekrénye őrzi azt a három, nyolcadrét alakú könyvet, amely Kisfaludy Sándor maga keze által lejegyzett irodalmi szemelvénygyűjteményét tartalmazza, mely kötetek címkéjén szerepel a „Könyvbéli virágok” felirat.
A kézzel írott köteteket, a Kisfaludy-hagyaték egyéb darabjaival, kéziratokkal egyetemben Darnay Kálmán gyűjtötte-vásárolgatta össze a magánmúzeuma számára –, majd a Nemzeti és a Petőfi Irodalmi Múzeumba kerültek. Rejtélyes – vagyis nem dokumentált módon – kerültek vissza az ötvenes években az Emlékházba.

Arról, hogy a „Könyvbéli virágok” mikor és milyen céllal készültek, arra csak közvetett adatok vannak. A kötetek szemelvényei, Hermann Zoltán kutatása szerint két dolgot jelölhetnek: feltételezhetjük, hogy egy nagyobb költői munka előkészületeiről van szó, és azt is hogy a szemelvénygyűjteménybe olyan darabok kerültek be, amik nem voltak Kisfaludy
Sándor birtokában. A szemelvénygyűjtemény valószínűleg – rövid ideig tartó intenzív
munkával – egy bécsi vagy egy nagyobb magyarországi, főúri könyvgyűjtemény anyagának felhasználásával, esetleg Péteri Takáts József bécsi körének magánkönyvtári kölcsönzéseiből készülhetett.
A Könyvbéli virágok három kötetében harminckét ismert és három (egyelőre) ismeretlen
szerzőtől vett hosszabb-rövidebb idézet olvasható. A mű szemelvényei lényegében három, tematikailag jól elkülöníthető szövegkorpuszt jelenítenek meg. Az elsőben latin auctorokat, Ausonius, Sallustius, Ovidius egy-egy közelebbről meg nem nevezett – talán gyűjteményes? – munkáját találjuk; a második tematikus csoportba a nemzeti történelmet és műveltséget reprezentáló kötetek, a harmadikba az egykorú német–olasz–francia irodalom és bölcselet válogatott munkái, német költők antológiája, a’ meg-világosodásról” szóló művei és más munkák. Kisfaludy, kézzel írt kötetében összegyűjtött anyagok szövegszerű nyomait a Kesergő szerelemben és a Napló és francia fogságomban több helyen is azonosították
irodalom történészek.
Oszkai Réka