A könyvtár bemutatása

Sümeg város Önkormányzata által fenntartott, a hely és környékbeliek általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtára. A város és területe információs központja.

Része a magyarországi nyilvános könyvtári ellátás rendszerének. Gyűjteményépítési koncepciója kidolgozásakor az alapszintű nyilvános könyvtári ellátás szükségletrendszere mellett figyelembe veszi – de át nem vállalja – a településen működő általános iskolák igényeit. A jelenlegi gyűjtőköri szabályzat nem végleges. A település fejlődésének, az új információhordozók és dokumentumtípusok gyűjteményi integrálásának szükséges aktualizálása folyamatos kötelezettség.

A település és vonzáskörzete demográfiai, gazdasági és kulturális jellemzői egyaránt meghatározzák a gyűjtemény összetételét. Oktatási, tudományos, gazdasági, helytörténeti, közérdekű információkat nyújt, biztosítja a különböző korosztály információellátását.

A könyvtár részlegei

  • Felnőtt részleg
    A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ alsó termében (volt Teleház) található a szépirodalmi állomány, azon belül az általunk kialakított különgyűjtemények, továbbá az Európai Unió-s gyűjtemény, és irodalmi folyóirat- olvasó.
    Az épület emeleti terme (volt Galéria) könyvtárunk szakirodalomi állományát teszi elérhetővé az olvasók számára, mely egyben a könyvtár Olvasóterme is, ahol a helyben használható kézikönyvtári állomány, a média- és zeneműtár, és folyóirat-olvasó is helyt kapott.
  • Gyermekrészleg
    A Kisfaludy Sándor Gimnázium épületében működő gyermekrészlegünk közel 12 ezer kötetes állománnyal (különgyűjteményekre bontva) bír, gyermekújságok, fiataloknak szóló magazinok színesítik az állományt. A könyvtári nyitvatartási időben a kölcsönzés mellett játékos foglalkozások, videofilm-vetítések várják a gyermekeket.

Mindkét részlegünk jelentős NÉMET nyelvű anyaggal is rendelkezik, a németországi Aichtal (Sümeg partnervárosa)
Városi Könyvtárának – Stadtbücherei – támogatásával .

Mozgókönyvtári feladatellátás

A mozgókönyvtári ellátás a nyilvános könyvtárat nem működtető községekben biztosítja a könyvtári szolgáltatást. A Városi Könyvtár könyvtárellátási szerződést kötött 2007-ben 2, 2008-ban 9, és 2009-ben 1 községi önkormányzattal, illetve a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással: Bazsi, Csabrendek, Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Megyer, Rigács, Sümegprága, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes. Ez alapján mozgókönyvtári állományrészt alakít ki, amelyet szintén az általános gyűjtőkörnek megfelelően alakít ki.

A mozgókönyvtári ellátás szakmai programja a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

– települési könyvtárak állományát új dokumentumokkal gyarapítja;
– a beszerzendő dokumentumok kialakításánál figyelembe veszi a szolgáltató hely által közvetített igényeket;
– a beszerzett dokumentumokat bevételezi, a közös adatbázisban feldolgozza;
– az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve kiszállítja;
– az országos könyvtári rendszer és az ODR szolgáltatásait eljuttatja a szolgáltató helyre;
– szakmai segítséget nyújt a könyvtáros munkájához;
– a használók képzéséhez segítséget nyújt;
– igény esetén rendezvényeket szervez, illetve juttat ki a településekre;
– statisztikai adatgyűjtés és szolgáltatás;
– közreműködik a rendkívüli és soros állományellenőrzések lebonyolításában;
– Integrált könyvtári rendszerével folyamatos kapcsolatot teremt az egyes települési szolgáltató helyek
és a Városi Könyvtár adatbázisa között.