MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KÖNYVTÁR

EMLÉKHÁZ

RENDEZVÉNYNAPTÁR

FESZTIVÁLOK

Bemutatkozás

Programok

Galéria

Kapcsolat

Könyvtárunk közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít gyűjteményéhez és szolgáltatásaihoz. Támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, közösségépítő tevékenységével növeli a társadalmi kohéziót.

A könyvtár alapfeladata:

A fenntartó, Sümeg Város Önkormányzata által kiadott alapító okiratban és szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő cél, hogy mindenki korlátozás nélkül hozzájusson a dokumentumok különféle típusaihoz, az információhoz a magyar és egyetemes kultúra valamint a gazdaság valamennyi területén.

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.

Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum –és információcserében.

A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását.

Kulturális, közösségi és egyéb programokat szervez, mely tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához.

Munkatársak:

Ferenczi Gabriella                  feldolgozó – informatikus könyvtáros, gyermekkönyvtáros

Kulcsárné Nagy Ágnes          könyvtári szakmai egység koordinátor, feldolgozó könyvtáros, felnőtt olvasószolgálat,

Könyvtári Szolgáltató Rendszer feladatellátása

Seben Istvánné                      

Szabályzatok:

Küldetésnyilatkozat

Gyűjtőköri szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Galéria

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a megyei hatókörű városi könyvtár és az illetékességi területén lévő, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámú település önkormányzata között kötött megállapodás alapján működő szolgáltatási rendszer.  

A szakmai munka érdekében a megyei hatókörű városi könyvtár az általa nyújtott KSZR szolgáltatások megszervezéséhez igénybe veszi a városi könyvtárak közreműködését egyes feladatok ellátására, mely folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.

Könyvtárunk 12 település ellátását végzi:

Bazsi

Csabrendek

Dabronc

Gógánfa

Hetyefő

Megyer

Rigács

Sümegprága

Ukk

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalameggyes

(cím, nyitva tartás, gyűjtemény, folyóirat)

Könyvajánló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitva tartás:

FELNŐTT RÉSZLEG OLVASÓSZOLGÁLAT

 

PÁROS HÉT

PÁRATLAN HÉT

KEDD

09.00 – 17.00

13.00 – 17.00

SZERDA

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

PÉNTEK

08.00 – 17.00

08.00 – 17.00

SZOMBAT

08.00 – 12.00

GYERMEK RÉSZLEG OLVASÓSZOLGÁLAT

 

PÁROS HÉT

PÁRATLAN HÉT

KEDD

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

SZERDA

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

CSÜTÖRTÖK

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

A könyvtár hétvégi (szombat – vasárnap) nyitva tartása az intézményben megszervezésre kerülő alkalmi programok – rendezvények szerint változik. 

Katalógus

Katalógushasználat